Hälsa för Hela Människan kapitel 9. 112.     Från sida 142 i den engelska utgåva.tillbaka

Undervisning och hälsoarbete

Det är bara Kristi metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem i deras behov och vann deras förtroende. Sedan bad han dem: "Följ mig".

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.