Hälsa för Hela Människan kapitel 9. 115.     Från sida 146 i den engelska utgåva.tillbaka

Undervisning och hälsoarbete

Uppmuntra människorna att studera hur Gud har uppenbarat sin kärlek och visdom i naturen. Uppmuntra dem att studera människokroppen, denna fantastiska organism, och de lagar som styr den. De som ser bevisen på Guds kärlek, och förstår något av den visdom och välsignelse som ligger i hans lagar, och ser resultatet av att lyda dem, kommer att se på sina plikter och krav på ett helt annat sätt. I stället för att se det som en självuppoffring eller självförnekelse att följa hälsolagarna, kommer de att se det så som det verkligen är, nämligen en ovärderlig välsignelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.