Hälsa för Hela Människan kapitel 9. 116.     Från sida 147 i den engelska utgåva.tillbaka

Undervisning och hälsoarbete

Kristus har kallat sina efterföljare att utföra ett personligt arbete – ett arbete som inte kan göras genom ombud. Arbetet att hjälpa de sjuka och fattiga, och att förkunna evangeliet för de förlorade, skall inte lämnas till kommittéer eller hjälporganisationer. Evangeliet kräver enskilt ansvar, enskild ansträngning och personligt offer.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.