Hälsa för Hela Människan kapitel 9. 110.     Från sida 140 i den engelska utgåva.tillbaka

Undervisning och hälsoarbete

Lukas, författaren till det evangelium som bär hans namn, var missionsläkare. I Bibeln omnämns han som den "älskade läkaren". Kol 4:14 (KJV). Aposteln Paulus hörde talas om hans skicklighet som läkare och sökte upp honom därför att han förstod att Herren hade en speciell uppgift för honom. Han bad Lukas att samarbeta med honom, och under en tid följde han med Paulus på hans resor från plats till plats. Efter en tid lämnade Paulus Lukas vid Filippi i Makedonien. Här fortsatte Lukas att arbeta under flera år, både som läkare och som evangeliets förkunnare. I sitt arbete som läkare behandlade han de sjuka, och bad sedan att Guds helande kraft skulle vila över dem. På detta sätt öppnades vägen för evangeliets budskap. Lukas' framgång som läkare gav honom många tillfällen att predika om Kristus bland hednafolken. Det är Guds plan att vi skall arbeta på samma sätt som lärjungarna arbetade. Hälsoarbete är en del av missionsbefallningen. I det evangeliska arbetet skall undervisning och hälsoarbete aldrig skiljas åt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.