Hälsa för Hela Människan kapitel 9. 110.     Från sida 140 i den engelska utgåva.tillbaka

Undervisning och hälsoarbete

Lärjungarna hade fått som uppgift att sprida kunskap om evangeliet. De skulle förkunna för hela världen de goda nyheterna som Kristus hade gett till mänskligheten. Denna uppgift utförde de för sin tids människor. Det tog bara en generation för lärjungarna att föra ut evangeliet till varje nation som då fanns på jorden.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.