Hälsa för Hela Människan kapitel 9. 127.     Från sida 159 i den engelska utgåva.tillbaka

Undervisning och hälsoarbete

Tala som han skulle tala, gör som han skulle göra. Uppenbara alltid hans karaktärs ljuvlighet. Uppenbara den rikedom av kärlek som låg till grund för all hans undervisning och allt han gjorde för människorna. De mest oansenliga arbetare kan, i samarbete med Kristus, beröra strängar vars toner skallljuda ut över jorden och klinga melodiskt genom hela evigheten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.