I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 211.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Säll den, ,om låter sig vårda om den fallige"

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.