I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 214.     Från sida 204 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Så vidt möjligt är, låt dem, hvilkas hvitnande hufvuden och stapplande steg utvisa, att de nalkas grafvens rand, kvarstanna bland vänner och bekanta. Låt dem tillbedja Gud b1and dem de känt och ä1skat. Låt dem vårdas af älskande och ömma händer.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.