I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 214.     Från sida 204 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Närhelst det är dem möj1igt, borde medlemmarna inom hvarje familj anse det som en glädje att få understödja och hjä1pa sina släktingar. När detta icke kan ske, tillhör detta barmhärtighetsarbete försam1ingen och bör betraktas både som en förmån och en plikt. Alla, som äga Kristi Ande, måste visa öm hänsyn för de svaga och gamla.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.