I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 215.     Från sida 205 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Ett karaktärsprof.
De fattiga hafven I alltid bland eder", sade Kristus, och I kunnen, när I viljen, göra dem god!." "Detta är en ren och obefläckad gudstjänst inför Gud och Fadern att besöka fader och moder1ösa barn och änkor i deras bedröfvelse och bevara sig obesmittad af världen."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.