I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 211.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

När allt, som kan göras, blifvit gjordt för att understödja de fattiga till att hjälpa sig själfva så återstår ännu änkan och den faderlöse, åldringen, den hjälplöse och den sjuke, hvilka alla behöfva deltagande och vård. De äro af Gud själf öfverlämnade åt alla deras barmhärtighet, kärlek och ömma omvårdnad, som han gjort till sina förvaltare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.