I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 216.     Från sida 205 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Men för att kunna verka på bästa sätt böra sådana anstalter så nära som möjligt inrättas efter samma mönster som ett kristligt hem. I stället för stora inrättningar, där en massa barn föras tillsammans, bör man upprätta små anstalter på skilda platser. Och i stället för att förlägga dem i närheten af någon stor stad borde de upprättas på landsbygden, där man kan erhålla jord att odla och där barnen kunna föras i beröring med naturen och hafva fördelen af en praktisk uppfostran.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.