I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 216.     Från sida 206 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

sparsamhet och själfförsakelse.
Många ringakta sparsamhet och förväxla den med snålhet och småsinthet. Men sparsamhet är förenlig med den mest omfattande gifmildhet. Vi måste spara för att kunna gifva.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.