I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 217.     Från sida 207 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Hur mycket penningar utgifvas icke för saker, som blott äro afgudar, saker, som upps1tika tankar, tid och krafter, hvilka borde användas på ädlare föremål! Hur mycket penningar förslösas icke på dyrbara hus och möbler, på själfviska nöjen, lyx och ohälsosam föda samt skadliga njutningar! Hur mycket förslösas icke på gåfvor, som äro till ingen nytta! Många, som kalla sig kristna, använda den dag som är mera, ja, många gånger mera, på onödiga, ofta skadliga ting, än de gifva ut för att söka rädda själar från frestarens makt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.