I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 211.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

De, som "höra tron till".
"Därför, medan vi harva tid, låtom oss göra det goda mot alla, men mest mot dem, som höra tron till."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.