I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 218.     Från sida 208 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

"Gifven, så skall eder varda gifvet."
"Gören godt och lånen, utan att hoppas få något igen, och eder lön skall vara stor, och I skolen vara den Högstes barn, ty han är mild mot de otacksamma och onda."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.