I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 218.     Från sida 208 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

"Den, som gifver åt den fattige, honom skall intet fattas, men den, som sluter sina ögon för honom, han blir förbannad af många."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.