I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 218.     Från sida 208 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

"Gifven, så skall eder varda gifvet. Ett godt mått, packadt, skakadt och öfverflödande, skall man gifva i edert sköte."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.