I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 211.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

I en alldeles särskild mening har Kristus ålagt sin församling plikten att draga försorg om sina behöfvande medlemmar. Han tillåter, att de fattiga finnas inom hvarje församling. De skola alltid vara ibland oss, och han pålägger församlingsmedlemmarna personligt ansvar med hänsyn till deras vård.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.