I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 211.     Från sida 201 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Liksom medlemmarna i en god familj sörja för hvarandra, hjälpa de sjuka, understödja de svaga, undervisa de okunniga och uppfostra de oerfarna, så böra också de, "som höra tron till", sörja för de behöfvande och hjälplösa, som under inga omständigheter böra försummas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.