I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 212.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

Änkor och faderlösa.
Änkor och faderlösa äro föremål för Herrens särskilda omvårdnad.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.