I den store Läkarens fotspår kapitel 13. 212.     Från sida 202 i den engelska utgåva.tillbaka

De hjälplösa fattiga.

"Faderlösas faejer och
änkors försvarare,
han, som är Gud i sin heliga boning."
Han, som har skapat dig, är din man.
Hans namn är Herren Sehaot,
och din förlossare är den Helige i Israel,
all jordens Gud heter han."
"Öfvergif dina faderlösa!
Dem vill jag bevara vid lif,
och mä dina änkor förtrösta på mig."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.