I den store Läkarens fotspår kapitel 28. 367.     Från sida 349 i den engelska utgåva.tillbaka

Hemmets uppgift.

Lifvet är en förberedande skola, i hvilken föräldrar och barn beredas för högskolan i Guds boningar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.