I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 76.     Från sida 73 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

"På del alt I mån vela, alt Människoson", har makt på jorden alt. förlåta synder."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.