I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 80.     Från sida 76 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Men fariséerna, som fruktade att förlora sitt inflytande öfver folket, sade i sina hjärtan: "Hvarför talar denne sådana hädelser? Hvem kan förlåta synder, utan Gud allena?"

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.