I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 80.     Från sida 77 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Då såg Jesus på dem med en blick, för hvilken de ryggade tillbaka, och sade: "Hvarför tänken I ondt i edra härtan? Ty hvilket är lättare, att säga: dina synder förlåtas, eller att säga: stå upp och gå? Men på det att I mån veta, att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder - då sade han till den lame: Stå upp, tag din säng och gå hem."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.