I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 80.     Från sida 77 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Mannen, som på en bår blifvit buren till Jesus, reste sig då upp på sina fötter med ungdomlig spänstighet och styrka. Och strax tog han "sin säng och gick ut i allas åsyn, så att alla blefvo bestörta och prisade Gud, sägande: Sådant sågo vi aldrig."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.