I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 82.     Från sida 78 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Den lame mannens botande hade på folket samma verkan, som om himmelen öppnat sig och afslöjat den tillkommande världens härlighet. Och då han gick genom folkhopen, prisande Gud för hvarje steg och bärande sin bädd, som om den varit lätt som en fjäder, vek människomassan undan för att låta honom komma fram. Med bestörtning målad i sina anleten betraktade alla honom, i det de sakta hviskade mellan sig: "Vi hafva i dag sett förunderliga ting."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.