I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 84.     Från sida 79 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

"Vill bu blifva helbrägda?" "Stå upp och gå."
"Vid fårporten i Jerusalem ligger en damm, som på ebreiska äfven heter Betesda, med fem pelargångar. I dessa låg en stor mängd sjuka, blinda, halta, förtvinade, som väntade på att vattnet skulle röras."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.