I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 84.     Från sida 80 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Vissa tider råkade vattnet i denna damm i rörelse. Detta ansågs vanligtvis bero på öfvernaturliga krafter, och man trodde, att den, som först steg ned i dammen, sedan vattnet blifvit upprördt, skulle blifva helbrägda, hvilken sjukdom han än hade.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.