I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 76.     Från sida 73 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Många af dem, som sökte hjälp hos Jesus, hade själfva ådragit sig sjukdom. Likväl nekade han icke att bota dem. Och när den hos honom inneboende kraften inträngde i deras själar, kände de sin syndaskuld, och många blefvo botade från sin andliga sjukdom, på samma gång de erhöllo kroppslig hälsa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.