I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 84.     Från sida 80 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Hundratals sjuklingar uppehöllo sig på denna plats, och när vattnet upprörde, rusade hela skaran fram, därvid de starkare trampade under sina fötter män, kvinnor och barn, som vara svagare. Många kunde icke ens komma fram till dammen; och somliga, som lyckats nå fram, dogo invid densamma. Man hade på platsen uppfört skjul, där de sjuka kunde få skydd för dagens hetta och för nattens köld. Många tillbragte sina nätter i dessa skjul, dag efter dag släpande sig fram till randen af dammen i det fåfänga hoppet att blifva botade.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.