I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 86.     Från sida 82 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Då säger Jesus till honom: "Stå upp, tag din säng och gå." Den sjuke betraktar Jesus med nytt hopp. Uttrycket i Jesu ansikte och tonen i hans röst äro olika alla andras. Hela hans varelse tyckes vara ett uttryck af kärlek och kraft. Och krymplingen omfattar i tron Kristi ord. Utan att tvifla beslutar han att lyda, och när han gör detta, får hela hans kropp kraft att handla.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.