I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 87.     Från sida 82 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Hvarje nerv och hvarje muskel genomströmmas af nytt lif, och hans förkrympta lemmar blifva åter normala. Han springer upp på sina fötter, han går med fasta, lediga steg, prisande Gud och fröjdande sig öfver sina nyvunna krafter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.