I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 90.     Från sida 84 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Föreställ dig aldrig, att Kristus är långt borta, ty han är alltid nära, och hans kärlek omsluter dig. Sök honom såsom en, som önskar blifva funnen af dig. Han önskar icke endast, att du skall vidröra hans klädnad, utan att du skall vandra med honom i ständig gemenskap.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.