I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 76.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Bland dessa befann sig den lame från Kapernaum. I likhet med den spetälske hade denne lame förlorat allt hopp om tillfrisknande. Hans sjukdom utgjorde följderna af ett syndigt lif, och hans lidande förbittrades ännu mer af samvetskval. Förgäfves hade han vändt sig till fariséerna och läkarna .för att få hjälp. De förklarade honom obotlig, utpekade honom som en syndare och påstodo, att han måste dö under Guds vrede.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.