I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 90.     Från sida 85 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Från stadens oro och larm, från den ifriga folkhopen och de lömska fariséerna återvände Jesns till lugnet i olivlundarna, där han kunde vara ensam med Gud. Men tidigt om morgonen återvände han till tämplet, och då folket samlade sig omkring honom, satte han sig ned och lärde dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.