I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 90.     Från sida 85 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Bakom deras föregifna vördnad låg en väl uttänkt plan att söka anledning att kunna anklaga honom. Om Jesus frikände kvinnan, skulle de kunna anklaga honom för förakt för Moses' lag. Om han åter förklarade henne skyldig att dö, kunde de anklaga honom hos romarna, emedan han tillvällade sig en rättighet, som endast tillhörde dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.