I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 91.     Från sida 86 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Jesus betraktade dessa människor - den skälfvande kvinnan i hennes skam och fariséerna med deras hårda anletsdrag och blottade på all mänsklig barmhärtighet. Hans obefläckadt rena ande ryggade tillbaka för denna syn. Utan att gifva något tecken, att han hört frågan, böjde han sig ned, och med ögonen fästade på marken började han skrifva i sanden.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.