I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 92.     Från sida 86 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Otåliga öfver hans tystnad och skenbara likgiltighet, kom mo fariséerna honom närmare för att tvinga sig till hans uppmärksamhet. Men när deras blickar föllo på marken vid bans fötter, tystnade de. De sågo där sina egna hemliga brott upptecknade.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.