I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 92.     Från sida 87 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Detta var för henne början till ett nytt lif, ett lif i renhet och frid, helgadt åt Gud. Då Jesus upprättade denna fallna själ, utförde han ett större underverk, än då han botade de svåraste kroppsliga sjukdomar; han botade den andliga sjukdom, som kan medföra evig död.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.