I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 93.     Från sida 88 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Denna botfärdiga kvinna blef sedan en af Jesu mest trofasta efterföljare. Med själfuppoffrande kärlek och ödmjukhet visade hon sin tacksamhet för hans förlåtande nåd. Världen hade ingenting annat än förakt och hån för denna felande kvinna, men den ende syndfrie kände medlidande med henne i hennes svaghet och räckte henne en hjälpande hand. Medan de skrymtaktiga fariséerna bröto stafven öfver henne, bjöd Jesus henne: "Gå, och synda icke härefter."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.