I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 76.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Slutligen hade den lame försjunkit i misströstan. Då hörde han talas om Jesu gärningar. Andra lika syndiga och hjälplösa som han hade blifvit botade, och han började tro, att äfven han kunde blifva botad, om han blefve buren till Frälsaren. Hoppet sjönk emellertid, när han erinrade sig orsaken till sin sjukdom, och likväl kunde han icke uppgifva tanken på att blifva botad.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.