I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 94.     Från sida 89 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

De själar, som söka sin tillflykt hos Jesus, lyfter han upp öfver människors tadel och anklagelser. Hvarken människor eller onda änglar kunna fördöma dessa själar. Kristus delgifver dem sin egen gudomligt-mänskliga natur. De stå vid den store syndaförsonarens sida, i det ljus, som utstrålar från Guds tron.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.