I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 94.     Från sida 89 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Jesu Kristi blod renar "från all synd". Hvem vill åklaga Guds utkorade? Gud är den, som rättfärdigar. Hvem är, som vill fördöma? Kristus är den, som har dött, ja än mer, har uppstått, som ock sitter på Guds högra sida, som ock manar godt för oss."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.