I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 94.     Från sida 90 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

"Tyrannens rof skall blifva räddat."
Kristus visade, att han hade fullständigt herravälde öfver vind och våg såväl som öfver människor, som voro besatta af orena andar. Han, som stillade stormen och lugnade det upprörda hafvet, talade frid till själar, som vara förvirrade och öfverväldigade af satan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.