I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 95.     Från sida 90 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Jesus näpste den orene anden, sägande: "Tig, och gå ut från honom. Och den orene anden kastade honom midt ibland dem och gick från honom och gjorde honom ingen skada."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.