I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 95.     Från sida 91 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Orsaken till denne mans hemsökelse låg också i hans forna lefverne. Han hade hängifvit sig åt syndiga nöjen och sökt att göra lifvet till en enda lustbarhet. Genom dryckenskap och lättsinne hade de ädla egenskaperna i bans natur fördärfvats och satan erhållit fullständigt herravälde öfver honom. Samvetet vaknade för sent. När den tid kom, då han velat uppoffra rikedom och nöje för att återvinna sitt förlorade människovärde, var han hjälplöst insnärjd i satans garn.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.