I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 95.     Från sida 91 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Då han nu befann sig i Frälsarens närhet, vaknade en längtan efter frigörelse, men den onde anden satte sig emot Kristi makt. När mannen sökte vädja till Jesus för att få hjälp, lade den onde anden orden i hans mun, och han ropade af ångest och fruktan. Den besatte fattade till dels, att han här stod inför en, som kunde göra honom fri; men när han sökte komma inom räckhåll för denna mäktiga hand, fasthölls han af en annans vilja, och han tvingades att uttala en annans ord.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.