I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 96.     Från sida 91 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Kampen mellan satans makt och den plågade mannens egen önskan att blifva frigjord var fruktansvärd. Det syntes, som om han skulle mista lifvet i kampen med denna fiende, som förstört hans människovärde. Men Frälsaren talade med myndighet och gjorde fången fri. Mannen, som varit besatt, stod framför det undrande folket fri och behärskad.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.